Advokatfirman Barandth AB

En allmänpraktiserande advokatbyrå med kontor på Fredsgatan 11 i Örebro.

Du kan komma i kontakt med mig, advokat Stefan Barandth, på tel 072 704 01 34 och förnamn@efternamn.se

Postadress: Fredsgatan 11, 703 62 Örebro