Advokatfirman Barandth AB

En allmänpraktiserande advokatbyrå med kontor i Uppsala och Örebro.

Du kan komma i kontakt med mig, advokat Stefan Barandth, på tel 072 704 01 34 och förnamn@efternamn.se

Post adresseras till respektive kontor.

Kontor:
Dag Hammarskjölds väg 13, 752 37 Uppsala
Klostergatan 23, 703 61 Örebro