Advokatfirman Barandth AB

Advokatfirman Barandth AB

En allmänpraktiserande advokatbyrå med kontor i Uppsala och Örebro.

Du kan komma i kontakt med mig, advokat Stefan Barandth, på tel 072 704 01 34 och förnamn@efternamn.se

Postadress:
Postfack 487, 116 74 Stockholm

Fakturaadress:
Fack 5767, Box 3040, 831 03 Östersund

Kontor:
Dag Hammarskjölds väg 13, Uppsala (från 1 januari 2019)
Klostergatan 23, Örebro